Thẻ: TALLER MAX

TALLER MAX – Cao Vượt Trội

Chịu lùn theo cách của bạn hay cao hơn theo cách của tôi! Tôi làm được – thì bạn cũng làm được.